۱۳۹۲ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

محیط زیست آلوده، ناباروری و سقط جنین را برای زنان به ارمغان دارد


مشاور امور زنان سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به چالشهای موجود میان زنان و آلودگی‌های زیست محیطی گفت: محیط زیست آلوده ناباروری، سقط جنین، سرطان و... را برای زنان به همراه دارد.

"شهربانو امانی"، مشاور امور زنان سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با ارتباط زنان و محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در این برههٔ زمانی که با شرایط زیست محیطی نا‌مطلوبی روبرو هستیم آلودگی‌های تاثیرات نا‌مطلوبی از نظر روحی و فیزیولوژی مانند، ناباروری، سقط جنین، سرطان و به حداقل رسیدن آستانه تحمل بر روی زنان می‌گذارند و از طرف دیگر تغییر رویکرد زنان در مورد برخی عادات زندگی می‌تواند تحول گسترده‌ای برای حل مشکلات زیست محیطی داشته باشد.

وی افزود: زنان با اجرای رویکرد نوین در خانه و خانواده می‌تواند نقش به سزایی در کاهش آلودگی‌های محیط زیست داشته باشد اگر بانوان قصد کنند که یک درصد از پس ماند‌های خانه گی را کم و یا یک درصد کمتر از کیسه‌های نایلونی استفاده کنند؛ این کار نتایج گسترده و وسیعی درکاهش آلودگی‌ها خواهد داشت. پیوند عمیق میان سیستم اجرایی و بانوان راه را برای اجرای سیاست‌های محیط زیست باز می‌کند.

امانی در مورد اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با زنان گفت: الویت ما در دفتر آموزش در ارتباط با خانم‌هاست. و استفاده از بانوان سرلوحه برنامه اخلاق محیط زیستی قرار دارد همچنین حمایت از سازمانهای مردم نهاد که زنان در آن نقشهای فعالی دارند برای ما در الویت قرار دارد.

وی با اشاره به روز جهانی زن ادامه داد: زنان به عنوان نیم پیکره موثر جهان که نیم دیگر را نیز تربیت می‌کنند نقش به سزایی در جامعه ایفا می‌کنند. به هر حال برخی رفتار‌ها و مسائل فر هنگی تنها نقش زنان در خانواده را پررنگ کرده است در حالی که در هزاره سوم دیگر بحث خانه نشینی زنان مطرح نیست و شاهد هستیم افرادی مانند مرکل؛ صدر اعظم آلمان اتحادیه اروپا را رهبری می‌کنند.

مشاور امور بانوان سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در سرزمین ما نیز زنان ساعی و کوشا کم نیستند و نگاه به زنان به عنوان شهروند درجه دوم دیگر پذیرفته نیست و سالهاست که زنان برای این تغییر نگرش تلاش می‌کنند.

وی افزود: در کشور ما به دلیل نبودن مدیریت صحیح و برنامه‌های مدون هرجا که با گره کوری مواجه می‌شوند آن را به گردن زنان می‌اندازند. وضعیت نا‌مطلوب اشتغال را به زنان نسبت می‌دهند و فکر می‌کنند که اگر زنان تنها به خانه داری بپردازند مشکل اشتغال در کشور حل می‌شود یا بیان می‌کنند که اگر زنان رانندگی نکنند معض ترافیک حل می‌شود در حالی هیچ کدام از این مسائل با حذف زنان حل نمی‌شود.

این نماینده اسبق مجلس ادامه داد: در دو دهه اخیر نامهربانی‌ها نتواسته زنان را از طی کردن مدارج عالی تحصیلی و مهارت‌های مهم زندگی و حضور در اجتماع باز دارد. بنابر این دولت ملزم به احقاق حقوق شهروندی زنان است.

هیچ نظری موجود نیست: