۱۳۹۲ آذر ۱۱, دوشنبه

آنها که انسانها را با بند ترازوی عدالتشان به دار آویختند عادل نام نگرفتند.احمد شاملو


آنها که انسانها را با بند ترازوی عدالتشان به دار آویختند عادل نام نگرفتند.احمد شاملو

پوستری از«صدای بی صدایان» در دفاع از زندانیان و محکومان به اعدام غیرسیاسی

هیچ نظری موجود نیست: